προσλήψεις


10|06|2020
Ο Δήμος Πατρέων προχωρά στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σαράντα (40) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης Πυροπροστασίας του…
07|04|2020
Γνωστοποιείται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 34 ή 60 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής…
26|02|2020
Στην προκήρυξη, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, προχωράει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), στο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών ύποπτων κρουσμάτων του…
25|02|2020
Το Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. ανακοινώνει την πρόσληψη 97 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ), διάρκειας 12 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/02/…
24|02|2020
Ανοίγει σήμερα Δευτέρα 24/2 στις 12:00 η πλατφόρμα loipoepikouriko.moh.gov.gr, για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση αιτήσεων έως και τις 15 Μαρτίου…
20|02|2020
Στρατηγικό σχέδιο για την πρόσληψη 1.012 μονίμων στα Καταστήματα Κράτησης όλης της χώρας προωθεί μέσω νομοθετικής ρύθμισης η κυβέρνηση, όπως εξήγγειλε η γενική γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής,…
19|02|2020
Συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ στη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας. 120 άτομα αναζητά ο φορέας. Πάνω από τις μισές θέσεις αφορούν σε φαρμακοποιούς. Στην πρόσληψη επικουρικού…
18|02|2020
Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας  γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(εως 12 μηνών), συνολικά 53  ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και…
16|02|2020
Προχωρούν οι διαδικασίες για τις προσλήψεις του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού αλλά και της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου…
14|02|2020
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και…