Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας


15|05|2019
Κρίσιμα ερωτήματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιλογής ιατρών για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) διατυπώνει σε σχετική ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας. Συγκεκριμένα,…