Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Συνάντηση Απόστολου Κατσιφάρα - Νεκτάριου Φαρμάκη

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, τυπική συνάντηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου
Κατσιφάρα με τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη.

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον κ. Φαρμάκη για την ημερομηνία που θα
πραγματοποιηθεί η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, η οποία
έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και του πρότεινε, εφόσον
επιθυμεί, να την παρακολουθήσει.
Θα ακολουθήσουν επόμενες συναντήσεις για ενημέρωση σε διοικητικά
θέματα.