16 ακατάλληλες

ΠΑΚΟΕ: Ασφαλείς παραλίες για κολύμπι από την Κόρινθο ως την Πάτρα

Άκολη Αιγιαλείας

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) δημοσίευσε τα αποτελέσματα των μικροβιακών αναλύσεων στο θαλασσινό νερό των περιοχών από Κόρινθο έως Πάτρα την περίοδο από 15 Μαΐου έως 18 Ιουνίου 2020.

Ειδικότερα, το 62,24% , δηλαδή οι 52 παραλίες, κρίθηκαν κατάλληλες για κολύμπι ενώ το 30,76%, δηλαδή οι 16 παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι. Ακατάλληλες είναι οι παραλίες στο Διακοφτό (Αγ. Νικόλαο, αριστερά στο λιμανάκι), στο Ρίο (δίπλα στο εργοστάσιο του τσιμέντου και στην άκρη της παραλίας στα δεξιά).

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στους παρακάτω πίνακες:

ΠΑΚΟΕ
ΠΑΚΟΕ