Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αρχίζει από... 1η Ιουνίου!

κίνδυνος πυρκαγιάς

Άνοδος της θερμοκρασίας σε υψηλά για την εποχή επίπεδα σύμφωνα με τη πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παρόλα αυτά δεν έχει εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για το αν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών και των μέτρων αντιμετώπισής τους για τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Χωρίς επίσημη ενημέρωση από το μηχανισμό πυροπροστασίας σε ό,τι αφορά τις προετοιμασίες για την αντιπυρική περίοδο, με βάση τις ιδιαιτερότητες των περιοχών στη Δυτική Ελλάδα.

Είναι δεδομένο ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Προφανώς, για να μην υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση, δεν υπάρχει… κίνδυνος. Εκτός κι αν θα πρέπει να είναι όλα ζήτημα ατομικής ευθύνης, και όχι μόνο σε ό.τι αφορά την εκτέλεση εργασιών προληπτικού καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, όπου αποτελεί υποχρέωσή τους.

Δεν έχουμε ούτε επίσημη ενημέρωση στο ερώτημα κατά πόσο τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί λόγω του κορονοϊού επηρεάζουν το σχεδιασμό για τη δασοπυρόσβεση, αν και θεωρούμε ως δεδομένο ότι δεν υπάρχει περίπτωση σε ενδεχόμενη πυρκαγιά ή έκτακτο συμβάν να μην σπεύσουν οι δυνάμεις που θα χρειαστούν για την αντιμετώπισή του. Τι γίνεται όμως για την αποφυγή τέτοιων γεγονότων; Και σε ποιο σημείο βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού της βλάστησης από το οδικό δίκτυο (ανάλογα με την αρμοδιότητά τους, η Περιφέρεια διενεργεί καθαρισμούς στα μεγάλα οδικά δίκτυα και οι Δήμοι στο οδικό δίκτυο που έχουν στην ευθύνη τους); Τι γίνεται με τις αντιπυρικές ζώνες; Εκτός και αν –εκ των υστέρων– υπάρξουν… όρια αρμοδιοτήτων!

Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας αρχίζει από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών επιβάλλει τη λήψη μέτρων τα οποία θα συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου.

Μόλις μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, ενημερώθηκαν εγγράφως από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας οι δημόσιοι οργανισμοί ΔΕΔΔΗΕ, ΟΣΕ, Αρχαιολογική Υπηρεσία Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 6η ΥΠΕ, Ιερά Μητρόπολη, ΟΑΕΔ. Μόνο ο Δήμος Πατρέων εξέδωσε σχετικό Δελτίο Τύπου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

  1. Ανακοινώθηκε δημόσια η ευθύνη των ιδιοκτητών οικοπέδων να φροντίσουν για την αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από χόρτα καθώς και των ιδιοκτήτων αγροτεμαχίων, των οποίων οι ιδιοκτησίες  εφάπτονται  σε  Δημοτικούς – Αγροτικούς οδούς, να προβούν στην κοπή των κλαδιών τα οποία αναπτύσσονται προς τις οδούς και δυσχεραίνουν την κυκλοφορία Πυροσβεστικών Οχημάτων
  2. Τοποθετήθηκαν δύο (2) νέες υδατοδεξαμενές δασοπυρόσβεσης 20t η κάθε μία στην περιοχή Βούντενη και Μπάλλα ενώ έχουν ήδη τοποθετηθεί τα προηγούμενα χρόνια άλλες δύο (2) υδατοδεξαμενές 20t στην περιοχή Δρέπανο και Σούλι.
  3. Ενεργοποίηση υπαλλήλων και μέριμνα για ετοιμότητα των οχημάτων του Δήμου σύμφωνα με το μνημόνιο ενεργειών για δασικές πυρκαγιές.
  4. Συνεργαζόμαστε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους Εθελοντικούς Συλλόγους δασοπροστασίας, με Τοπικά Συμβούλια και ομάδες πυρασφάλειας κατά περιοχή, για περιφρούρηση επικίνδυνων περιοχών.
  5. Διαθέτουμε τα πυροσβεστικά οχήματα (ντακότες) για να βοηθήσουμε στην άμεση παρέμβαση καθώς και υδροφόρες του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ, μαζί με το ανάλογο προσωπικό.
  6. Ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την έγκαιρη επισήμανση δασικών πυρκαγιών καθώς και την αντιμετώπιση αυτών.
  7. Μετά από αίτημα εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας, θα προχωρήσουμε άμεσα στην τοποθέτηση παγκακιών δασικού τύπου στις περιοχές Αρόη και Άνω Καστριτσίου.
  8. Καθαρισμός χώρων συγκέντρωσης εύφλεκτων υλικών σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  9. Έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού τριμήνου διάρκειας για τις ανάγκες πυρασφάλειας και δασοπροστασίας.

Επικαιροποιήθηκε από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών πυρκαγιών το οποίο θα αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών συντάσσεται και εκδίδεται από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, με ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο ανωτέρω χάρτης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, που συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και το συντονισμό για την ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια.