Χωρίς νερό μένει η Πάτρα-Ποιες περιοχές αφορά

ΝΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 3-10-19 και από ώρα 8.00 το πρωί έως 17.00 λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης στον αγωγό που μεταφέρει νερό προς την δεξαμενή του Γλαύκου, θα υπάρξει πλημμελής υδροδότηση έως και πλήρης διακοπή νερού στις περιοχές:
Περιβόλα - Ρηγανόκαμπος - Μεσσάτιδα.

Συνιστάται να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί για την κατανόηση των συμπολιτών.