Μεγάλη μείωση των θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο

εργασια

H χειρότερη επίδοση στην απασχόληση για τον Οκτώβριο, από το 2001 έως σήμερα, καταγράφηκε με βάση τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων ήταν αρνητικό κατά 125.668 θέσεις εργασίας, ενώ τον Οκτώβριο του 2018 ήταν αρνητικό κατά 120.087 θέσεις εργασίας.

Το ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων είναι παραδοσιακά αρνητικό τον Οκτώβριο, καθώς συμπίπτει με τη λήξη της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, στη φετινή τουριστική περίοδο σημειώθηκε έξαρση των προσλήψεων.

Στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου το ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 161.869 θέσεις εργασίας έναντι 168.282 το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα στοιχεία για τον Οκτώβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του "ΕΡΓΑΝΗ", οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 248.592, ενώ οι αποχωρήσεις σε 374.260. Από τις συνολικές αποχωρήσεις, οι 96.034 ήταν οικειοθελείς και οι 278.226 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τις 248.592 προσλήψεις, μόλις 92.536 ήταν πλήρους απασχόλησης, οι 122.455 αφορούσαν σε μερική απασχόληση και 33.601 αφορούν σε εκ περιτροπής απασχόληση. Τα παραπάνω μεταφράζονται σε ποσοστά ως εξής:

-Το 37,22 % ήταν πλήρους απασχόλησης

-Το 49, 26% ήταν μερικής απασχόλησης ενώ το 13,52% ήταν εκ περιτροπής απασχόλησης. Δηλαδή τον μήνα αυτόν κυριάρχησαν οι ευέλικτες μορφές εργασίας καθώς το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 62,78%.