Κλείνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών και το Παράρτημα Φωκαίας θα παραμείνουν κλειστά από 3 έως 31 Αυγούστου, λόγω της προβλεπόμενης ετήσιας απεντόμωσης, απολύμανσης και καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων.