Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τη διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. & Σ.Ε.Κ, 1ης Περιόδου 2020.

Α΄ Φάση ( 13, 14, 15 & 16  ) Ιουλίου 2020

Β΄ Φάση ( 28, 29, 30, 31  ) Αυγούστου 2020

Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι Ειδικότητες που θα εξεταστούν

Γ΄ Φάση ( 1, 2, 3, 4 ) Σεπτεμβρίου  2020

Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι Ειδικότητες που θα εξεταστούν.

Εξεταστικό Κέντρο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που αφορά το Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ
(ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, Τ.Κ.:26223, ΠΑΤΡΑ).
Η ώρα προσέλευσης των εξεταζομένων στο Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους ορίζεται  από τις 10.00 π.μ. έως και τις 10.30 π.μ. και η έναρξη των Εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους είναι στις  11.00 π.μ.
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται την ίδια ημέρα που αφορά το ΔΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ
(ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, Τ.Κ.:26223, ΠΑΤΡΑ) μετά τη λήξη του Θεωρητικού Μέρους και κατά τις ώρες :
15.00 – 18.00 ( 1η Ομάδα ) &
18.00 – 21.00 ( 2η Ομάδα ).
Θα αναρτηθεί το ακριβές πρόγραμμα των Εργαστηριακών Χώρων Εξέτασης Πρακτικού Μέρους στην Πάτρα από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΔΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ.