ΑΣΕΠ: 97 νέες προσλήψεις στο ΓΝΑ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο

ΓΝΑ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο

Το Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. ανακοινώνει την πρόσληψη 97 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ), διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/02/2020-06/03/2020  

ΣΟΧ1/2020

ΣΟΧ2/2020