ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Αναβολή ψυχομετρικών δοκιμασιών για τις προσλήψεις σωφρονιστικών

προσλήψεις

Με ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ ενημερώνει ότι οι αναβάλλονται οι ψυχομετρικές εξετάσεις για τις μόνιμες προσλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 και σε συνέχεια του από 29/01/2020 δελτίου τύπου του ΑΣΕΠ για συμμετοχή στην ψυχοτεχνική δοκιμασία 5 καλούμενων ομάδων υποψηφίων, σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στον εξοπλισμό του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.), αναβάλλεται η διεξαγωγή της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας για τους υποψηφίους της 3ης ομάδας (βλ. συνημμένο πίνακα), των οποίων ως ημερομηνία εξέτασης είχε οριστεί η Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020.

Οι υποψήφιοι αυτοί θα ενημερωθούν για την ημερομηνία υποβολής τους στην ψυχοτεχνική δοκιμασία (η οποία εκτιμάται ότι θα είναι εντός του Μαρτίου 2020) με νεότερη ανακοίνωση, η οποία, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμασίας.

Δείτε περισσότερα στον ΑΣΕΠ