Προσλήψεις στο νοσοκομείο «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. KAI ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής.

ΘΕΣΕΙΣ

1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ