Οι πίνακες με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για τους ειδικούς φρουρούς - Ονόματα & μόρια

ειδικοι φρουροι

Ανακοινώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 06-09 από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, τα μόρια που συγκεντρώνουν όλοι οι υποψήφιοι για τις 1.500 θέσεις των Ειδικών Φρουρών και πληρούν όλα τα προσόντα προκειμένου να συνεχίσουν στη διαδικασία αξιολόγησης.
 

Στο site της Ελληνικής Αστυνομίας αναρτήθηκαν οι πίνακες κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως Ειδικοί Φρουροί, καθώς και ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με δικαίωμα άσκησης ένστασης,

Δείτε εδώ τον πίνακα κατ΄αρχήν πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων.

Δείτε εδώ τον πίνακα υποψήφιων που δεν πληρούν τα προσόντα.

Δείτε εδώ την σχετική Ανακοίνωση.